Polityka prywatności

Sanatorium uzdrowiskowe Kołobrzeg

Zgodnie z Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Mesko Adam Maciejewski
ul Chopina 15a 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-000-79-02
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: sanmesko@wp.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji pobytów sanatoryjnych, leczniczych oraz korzystania z dodatkowych usług.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej
  • dokumentowanie wykonania usługi
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń, w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami

5. Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Dane osobowe przechowywane będą w trakcie wykonywania usługi oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
8. Informujemy że na terenie Sanatorium jest monitoring.