Zasady bezpieczeństwa – Covid-19

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – COVID-19
 • Szanowni Goście aby zapewnić Wam bezpieczny pobyt a naszym Pracownikom bezpieczną pracę informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego wprowadziliśmy do odwołania następujące środki bezpieczeństwa:
 • Pracownicy Sanatorium Mesko zostali zapoznani i przeszkoleni w zakresie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego co do postępowania w okresie epidemii COVID-19 oraz wyposażeni w odpowiednie środki ochronne. Monitorowany jest stan zdrowia naszych Pracowników a w przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19 nie są dopuszczani do wykonywania pracy.
 • Przed zakwaterowaniem Gość będzie miał mierzoną temperaturę ciała.
 • W części hotelowej znajdować się mogą jedynie osoby zameldowane.
 • Przy ladzie recepcyjnej może znajdować się 1 osoba lub jedna rodzina.
 • Należy zachowywać bezpieczny dystans społeczny.
 • Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.
 • Korzystanie z wind zostaje ograniczone do 1 osoby lub osób zamieszkujących w jednym pokoju.
 • W pomieszczeniach ogólnych, w holu recepcyjnym , przy wejściu do restauracji, basenu i gabinetów zabiegowych rozmieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Wszystkie powierzchnie wspólne, toalety, windy, recepcja – podlegają cyklicznej dezynfekcji dokonywanej przy użyciu specjalistycznych środków.
 • Każdy pokój jest dokładnie sprzątany, dezynfekowany przy użyciu specjalistycznych środków i wietrzony po zakończeniu pobytu każdego z Gości . Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia, urządzenia sanitarne i drobne przedmioty znajdujące się w pokojach, w tym piloty do telewizorów, włączniki, klamki, klucze.
 • W trakcie pobytu Gościa, pokój będzie sprzątany wyłącznie na jego życzenie i pod jego nieobecność.
 • Usterki w pokojach usuwane będą przez konserwatorów w towarzystwie pokojowej pod nieobecność Gościa po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji.
 • Organizacja pracy w Restauracji jest przeprowadzana zgodnie z wytycznymi GIS, zachowaniem wytycznych HACCP i dobrych praktyk higienicznych GHP. Restauracja jest systematycznie dezynfekowana, wietrzona, a pracownicy kuchni i obsługa kelnerska pracują w obostrzonym reżimie sanitarnym. Po każdym posiłku stoliki są dokładnie dezynfekowane.
 • Gabinety zabiegowe są systematycznie dezynfekowane, wietrzone, a ich personel pracuje w obostrzonym reżimie sanitarnym. Po każdej wizycie pomieszczenie i sprzęt są dokładnie dezynfekowane.
 • Na basenie wymagany jest szlafrok osobisty bądź wypożyczony w recepcji.
 • W częściach wspólnych Sanatorium Goście mają obowiązek poruszać się w maseczkach w które powinni się zaopatrzyć przed przyjazdem bądź zakupić w recepcji. Nakaz ten nie dotyczy Gości zajmujących miejsce przy stolikach restauracyjnych oraz korzystających z takich zabiegów ,które nie mogą być świadczone z zachowaniem tego wymogu.
 • W przypadku stwierdzenia zachorowania w kierunku Sars-Cov-2 kuracjusz zobligowany jest do opuszczenia sanatorium w ciągu 24 godzin oraz poddania się samoizolacji w miejscu zamieszkania przez okres minimum 7 dni, jeżeli nie wymaga hospitalizacji.