Regulamin basenu

Sanatorium uzdrowiskowe Kołobrzeg

REGULAMIN REHABILITACYJNEGO BASENU SOLANKOWEGO DLA DOROSŁYCH

1. Basen wypełniony jest wodą – leczniczą solanką.
2. Każda osoba korzystająca z basenu rehabilitacyjnego obowiązana jest zapoznać się z Regulaminem basenu i przestrzegać jego zapisów.
3. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
4. Zajęcia na basenie odbywają się grupowo, według ustalonego rozkładu zajęć.
5. Grupa pływająca na basenie nie może liczyć więcej niż 20 osób na jedną osobę prowadzącą.
6. Zajęcia na basenie mogą odbywać się tylko w obecności instruktora (ratownika) pływalni.
7. Korzystającym z pływalni zabrania się:

  • wchodzić do wody bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia;
  • biegać po chodnikach otaczających pływalnię, skakać z rozbiegu, hałasować, krzyczeć, chwytać uczestników kąpieli, zanurzania głowy;
  • żuć gumę w trakcie korzystania z basenu;
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, pożywienia, palenia tytoniu.

8. Zakaz wstępu na basen mają osoby:

  • które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;
  • z chorobami zakaźnymi, zakaźnymi chorobami skóry oraz otwartymi ranami;
  • z ograniczonym stanem poczytalności bez opiekuna;
  • osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu, są zobowiązane podporządkować się nakazom instruktora pływalni pełniącego dyżur.


WYMOGI SANITARNO – HIGIENICZNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU

Wszystkie osoby korzystające z basenu powinny dostosować się do następujących wymogów sanitarno – higienicznych:
1. Utrzymywanie kostiumów kąpielowych i kąpielówek w należytej czystości.
2. Używanie czepków kąpielowych z obowiązkiem całkowitego chowania włosów.
3. Używanie specjalnego obuwia ( klapki kąpielowe, drewniaki lub obuwie podobne).
4. Przed wejściem na basen należy myć się mydłem pod natryskiem bez kostiumu kąpielowego oraz powtórnie myć się pod natryskiem w przypadku korzystania z sanitariatu w czasie zajęć na basenie.
5. Przed wejściem na pływalnię dokładnie zdezynfekować stopy.
6. Nie korzystanie z basenu bezpośrednio po jedzeniu lub po silnym rozgrzaniu ciała.


UWAGA

1. Wejście do szatni tylko po otwarciu drzwi przez instruktora.
2. Wejście na basen 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Przed wejściem do szatni proszę zmienić obuwie.
4. Proszę zakręcać wodę pod prysznicami.
5. Zakaz kąpieli z plastrami opatrunkowymi.


ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENU W BIŻUTERII I MAKIJAŻU ORAZ KĄPIELI W SPODENKACH Z KIESZENIAMI.